oprogramowanie ksiegowe :: mała księgowość :: oporgramowanie dla firm :: księga przychodów i rozchodów :: WF-KaPeR
  KiD Rzetelna Firma
WF-MAG BIZNES dla Windows
WSZYSTKIE PROGRAMY SĄ PRODUKTEM FIRMY
wfmag - oprogramowanie magazynowe :: fakturowanie
Valid XHTML 1.1
Valid XHTML 1.1
KiD UCZESTNICZY W PROGRAMIE
KiD Rzetelna Firma
7 BUSINESS SHIP CONTROL DLA WF-MAG
Plugin 7 Business Ship Control dla WF-Mag
WFMSMS - Wysyłka SMSów z WF-Maga
WFMSMS Wysyłanie SMSów z poziomu WF-Maga
Zamów WF-Mag w wersji Biznes dla Windows

 Aktualizuj WF-Mag w wersji Biznes dla Windows 

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows Server 2003/ Windows Server 2008 maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

WF-Mag dla Windows - program do faktur, program magazynowy a może program do zarządzania sprzedażą?

Program "WF-Mag dla Windows" jest centralnym elementem oprogramowania dla małych i średnich firm produkowanego przez Asseco WAPRO. Projekt podziału funkcjonalnego pomiędzy poszczególnymi aplikacjami systemu wymaga, aby program WF-Mag dla Windows w pełni obsługiwał wszystkie operacje związane z działalnością handlową firm. W związku z tym składa się z kilku modułów, które często w podobnych systemach innych producentów wydzielone są w oddzielnych jednostkach produktowych.

WF-Mag dla Windows składa się trzech podstawowych modułów:

 • modułu zarządzania magazynem – moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo – wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.
 • modułu zarządzania sprzedażą - moduł przeznaczony jest do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy począwszy od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cenniki) poprzez wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych kończąc na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy.
  Moduł zarządzania sprzedażą wyposażony jest w wiele mechanizmów automatyzujących pracę zarówno osób związanych z fizycznym obrotem towarowym jak i osób dokumentujących ten obrót. Fakturowanie czy wystawianie innych dokumentów sprzedaży może zostać do maksimum zautomatyzowane przy zastosowaniu urządzeń współpracujących z WF-Mag dla Windows (PRESTIŻ) oraz przez mechanizmy samego programu jak na przykład automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami, cennikami czy też np. mechanizmu seryjnego wystawiania faktur. Program wyposażony jest w moduł sprzedaży detalicznej automatyzujący i upraszający pracę punktów sprzedaży detalicznej.
 • moduł finansowy - w skład tego modułu wchodzą rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów, umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami.

Jak widać program WF-Mag dla Windows stanowi kompletną aplikację obejmującą swoim obszarem działania wszystkie aspekty działalności handlowej firmy. Opcjonalnie można rozszerzyć funkcjonalność programu o obsługę tzw. sprzedaży mobilnej oraz na platformie internetowej (B2C oraz B2B – dedykowane rozwiązania partnerów Asseco WAPRO).

WF-Mag dla Windows jest dostępny w czterech wariantach:

 • wariant START - przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów, wyrobów (wystawianie dokumentów sprzedaży) w małym sklepie czy kiosku. W takich przypadkach cenioną zaletą programu jest pełna automatyzacja sprzedaży (połączenie zarządzania magazynem z obsługą procesu sprzedaży). Jest to istotna cecha programu ponieważ w firmach tego typu większość operacji wykonuje jedna osoba, która często jest magazynierem, sprzedawcą, kasjerem a czasem także właścicielem firmy.
 • wariant BIZNES - przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej. W tego typu firmach, o bardziej złożonej strukturze organizacyjnej, od wariantu BIZNES istotne stają się dla firm użytkujących program WF-Mag dla Windows moduły zarządzania sprzedażą. Na przykład możliwość ustalania „polityki cenowej” firmy, cenników, akcji promocyjnych np. przez osoby kierujące Działem Sprzedaży, która następnie jest automatycznie realizowana i kontrolowana przez program w momencie wystawiania faktury czy innego dokumentu sprzedaży.
 • wariant PRESTIŻ - przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju. Wariant PRESTIŻ wspiera obsługę wewnątrz unijnego oraz poza unijnego obrotu towarowego. Wariant PRESTIŻ jest kolejnym rozszerzeniem funkcjonalnym programu. Przewidziany jest dla najbardziej wymagających odbiorców systemu, poza wieloma rozszerzeniami funkcjonalnymi posiada większe możliwości kontroli i analizy rentowności. Wariant ten posiada także Moduł Akcyzowy do obrotu wyrobów węglowych, pozwalający automatycznie tworzyć Dokumenty Dostawy oraz deklarację AKC-WW.
 • wariant PRESTIŻ PLUS – posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach. Wariant PRESTIŻ PLUS umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.
  Moduł tabel dodatkowych ma umożliwić rozszerzenie zakresu domyślnie przechowywanych danych / informacji przez standardową wersję programu, o specyficzne dane. Moduł gniazd rozszerzeń umożliwia modyfikowanie programowe standardowych operacji dostarczanych w programie, dodawanie własnych procedur a także tworzenie całych funkcjonalnych modułów.

Więcej szczegółów dotyczących różnic znajduje się w tabelarycznym wykazie różnic pomiędzy wariantami .

Różnice te są na tyle duże, że program wykorzystują z powodzeniem zarówno małe jednoosobowe firmy jak i duże firmy z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) posiadające wiele oddziałów, filii czy też punktów sprzedaży detalicznej.

W małych i średnich firmach program WF-Mag dla Windows (w wariantach BIZNES i PRESTIŻ) postrzegany jest jako program magazynowy lub jako program do zarządzania sprzedażą natomiast w mikroprzedsiębiorstwach wykorzystywane są najczęściej jego podstawowe funkcje i w związku z tym postrzegany jest jako program do faktur lub innymi słowy program do fakturowania (czasem z dopiskiem „z magazynem”).
Jest to duże uproszczenie, które dewaluuje pełne możliwości tego wariantu podkreślając jedynie jego najczęściej wykorzystywaną w codziennej działalności funkcję wystawiania faktur (obsługa magazynu odbywa się automatycznie w tle).

W rzeczywistości program WF-Mag dla Windows pełni wszystkie te funkcje, przeznaczony jest zarówno do zarządzania sprzedażą jak i magazynami w firmach o różnych profilach prowadzonej działalności od handlowych poprzez handlowo – usługowe do produkcyjnych.

Jest to jedna, spójna aplikacją, której celem jest wspieranie użytkowników we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności handlowej. Jego wszechstronność powoduje, że może wspierać działalność firm tak różniących się wielkością i obszarem działania.

 

WF-Mag dla Windows jako element systemu do zarządzania firmą

Asseco WAPRO jest producentem oprogramowania dla firm często określanego również jako systemy do zarządzania firmami. Dla różnych firm, różnej wielkości wymagania od takiego systemu są różne.

Rozbudowując zestaw o na przykład odpowiedni program finansowo księgowy:

 • WF-FaKir dla Windows – w przypadku firm prowadzących księgowość w formie pełnej księgowości (tzw. księgi handlowe) lub
 • WF-KaPeR dla Windows - w przypadku firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów (KPiR)

powstanie najprostszy system do zarządzania firmą, spełniający wymagania najmniejszych firm, o prostej strukturze organizacyjnej.

Dodając kolejne komponenty spośród produktów oferowanych przez Asseco WAPRO oraz wybierając odpowiedni wariant programów (linię produktową), system taki będzie w stanie spełnić wymagania także znacznie większych i rozbudowanych organizacyjnie firm.

WF-Mag BIZNES - Urządzenia współpracujące

Kasy fiskalne


DATAPROCESS POLSKA POŁUDNIE Sp. z o.o.
www.dpp.com.pl

- DATAPROCESS DSA-45B (drugiej generacji)
- DATAPROCESS DSA-100 PROELCO
- DATAPROCESS DSA-100 (drugiej generacji)
- DATAPROCESS DSA-4000 PROELCO
- DATAPROCESS DSA-4000S PROELCO
- DATAPROCESS DSA-4000S (drugiej generacji)


DATECS-POLSKA Sp. z o.o.
www.datecs-polska.pl

- DATECS MP55
- DATECS MP-500T/MP-500TA
- DATECS MP5000


ELCOM-POLSKA Sp. z o.o.
www.elcompolska.com.pl

- ELCOM EURO 2100


FARIMEX Polska Sp. z o.o.
www.elemiskasyfiskalne.pl

- ELEMIS Mega Plus


Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
www.elzab.com.pl

- ELZAB ALFA
- ELZAB ALFA EXTRA (2047 PLU)
- ELZAB ALFA EXTRA (4095 PLU)
- ELZAB ALFA LUX
- ELZAB ALFA PLUS
- ELZAB ALFA SUPER
- ELZAB ALFA SUPER (2047 PLU)
- ELZAB ALFA SUPER (4095 PLU)

- ELZAB DELTA
- ELZAB DELTA (10239 PLU) (drugiej generacji)
- ELZAB DELTA (20479 PLU) (drugiej generacji)
- ELZAB DELTA LUX (10239 PLU)
- ELZAB DELTA LUX (10239 PLU) (drugiej generacji)
- ELZAB DELTA LUX (20479 PLU) (drugiej generacji)

- ELZAB ECO
- ELZAB JOTA
- ELZAB MINI
- ELZAB SYSTEM-600


FASY POLSKA Sp. z o.o.
www.fasy.pl

- FASY ER5200
- FASY Smile


INNOVA S.A.
www.innova-sa.pl

- INNOVA HIT
- INNOVA HIT BELLA
- INNOVA HIT PLUS


NOVITUS S.A.
www.novitus.pl

- NOVITUS BONITA
- NOVITUS BRAVO
- NOVITUS FIESTA
- NOVITUS FRIGO
- NOVITUS FRIGO II
- NOVITUS FRIGO II +
- NOVITUS MAŁE TANGO
- NOVITUS PS3000
- NOVITUS PS3000 Plus
- NOVITUS PS3000 Net
- NOVITUS RUMBA
- NOVITUS SOLEO
- NOVITUS SOLEO PLUS
- NOVITUS TIPO

- OPTIMUS-iC CR280 PLUS
- OPTIMUS-iC PS2000
- OPTIMUS-iC SYSTEM (drugiej generacji)
- OPTIMUS-iC RUMBA (drugiej generacji)
- OPTIMUS-iC TANGO


Posnet Polska S.A.
www.posnet.com.pl

- POSNET BINGO (drugiej generacji)
- POSNET BINGO PLUS
- POSNET BINGO HS (STANDARD, PLUS)
- POSNET COMBO L
- POSNET COMBO XL
- POSNET ECR
- POSNET ECR (drugiej generacji)
- POSNET MOBILE
- POSNET NEO STANDARD
- POSNET NEO PLUS
- POSNET PERFEKT


TORELL-Danuta Wingert, Stanisław Fiedur-Sp. J.
www.torell.pl

- SHARP ER-A227P
- SHARP ER-A237P
- SHARP ER-A237PS
- SHARP ER-A277P
- SHARP ER-A277PS
- SHARP ER-A455P
- SHARP ER-A457P
- SHARP ER-A495PN (5 oraz 7 stawek VAT)


- APOLLO HIDA


- IBM ENTRY 01
- IBM ENTRY MILLENNIUM 

Drukarki fiskalne


FARIMEX Polska Sp. z o.o.
www.elemiskasyfiskalne.pl

- ELEMIS GIGA


Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
www.elzab.com.pl

- ELZAB FP600 (5 oraz 7 stawek VAT)
- ELZAB OMEGA (pierwszej oraz drugiej generacji)
- ELZAB MERA
- ELZAB MERA E
- ELZAB MERA EFV


EMAR - Samoraj i spółka - Sp. J
www.emar.pl

- EMAR Duo
- EMAR Duo Pro
- EMAR PRINTO 57T


FASY POLSKA Sp. z o.o.
www.fasy.pl

- FASY SHAMAL


INNOVA S.A.
www.innova-sa.pl

- INNOVA PROFIT
- INNOVA Market


NOVITUS S.A.
www.novitus.pl

- NOVITUS DELIO
- NOVITUS DELIO PRIME
- NOVITUS QUARTO
- NOVITUS VENTO
- NOVITUS VENTO LED
- NOVITUS VEGA MOBIL
- NOVITUS VIVO

- OPTIMUS-iC Wiking
- OPTIMUS-iC Wiking Termik
- OPTIMUS-iC SPARK 482G
- OPTIMUS-iC Vivo (drugiej generacji)


Posnet Polska S.A.
www.posnet.com.pl

- POSNET DF-300
- POSNET DF-301
- POSNET DF-302
- POSNET DF-3001 (do wersji 39.2)
- POSNET DF-3001 (od wersji 39.3)
- POSNET THERMAL (do wersji 39.0)
- POSNET THERMAL (od wersji 39.1)
- POSNET THERMAL (drugiej generacji od wersji 1.02)
- POSNET THERMAL 5V
- POSNET TEMO

- POSNET COMBO DF
- POSNET THERMAL HS
- POSNET THERMAL HS EJ
- POSNET THERMAL FV LED
- POSNET THERMAL FV LCD
- POSNET THERMAL FV VFD
- POSNET THERMAL FV EJ LED
- POSNET THERMAL FV EJ LCD


TORELL-Danuta Wingert, Stanisław Fiedur-Sp. J.
www.torell.pl

- TORELL Duo Plus
- TORELL Duo Pro
- TORELL ANDROS


UPOS System Sp. z o.o.
www.upos.com.pl

- UPOS FP-T2001FV
- UPOS FP-T260FVA


- CompArt TP-LINE
- CompArt TP-MINI


- ORHMET DF-1
- ORHMET DF-2
- ORHMET DF-3D 

Wagi etykietujące


CAS Polska Sp. z o.o.
www.wagicas.pl

- CAS LP-1 (TORELL)
- CAS LP-1.6
- CAS CL5000


DATAPROCESS POLSKA POŁUDNIE Sp. z o.o.
www.dpp.com.pl

- DATAPROCESS DSP 803


NOVITUS S.A.
www.novitus.pl

- DIBAL K-235 (OPTIMUS-iC)
- DIBAL K-255 (OPTIMUS-iC)


YAKUDO PLUS Sp.z o.o.
www.yakudo-plus.com.pl

- DIGI SM-80SX, SM-90


Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
www.elzab.com.pl

- ELZAB ETA

- MEDESA ECO LABEL
- MEDESA MAXIMA
- MEDESA PLUS 21, PLUS 31
- MEDESA PROXIMA

Drukarki etykietujące

I. Wszystkie obecnie produkowane drukarki etykietujące posiadające sterowniki pod systemem operacyjnym WINDOWS - Drukarka systemowa;


Zebra Technologies Corporation
www.zebra.com

II. Drukarki podłączone do portu RS232 bez potrzeby instalowania sterownika w systemie:


NOVITUS S.A.
www.novitus.pl

- BIRCH BP-443D
- BIRCH BP-742
- CLEVER TTP-242/TDP-242

- ELTRON ORION (język programowania EPL2)
- ELTRON TLP2742 (język programowania EPL2)


DATECS-POLSKA Sp. z o.o.
www.datecs-polska.pl

- DATECS LP-50 (język programowania EPL2)
- DATECS LP1000H (język programowania EPL2)


Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
www.elzab.com.pl

- ELZAB ETA


- AVERY DENNISON AP2.4 (język programowania EPL2)

III. Drukarki współpracujące poprzez zewnętrzny edytor etykiet:


DYMO
global.dymo.com

- DYMO LabelWriter 400 Turbo - DYMO LABEL EDITOR

Czytniki kodów kreskowych

Wszystkie obecnie produkowane czytniki kodów kreskowych posiadające interfejs typu - emulacja klawiatury, RS-232, USB

Wagi elektroniczne


Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A.
www.fawag.pl

- FAWAG miernik ZOT-3 (Lubelska Fabryka Wag)


RADWAG Wagi Elektroniczne
www.radwag.pl

- RADWAG serii WPT (Radomska Fabryka Wag)


CAS Polska Sp. z o.o.
www.wagicas.pl

- CAS AP-1

Sprawdzarki cen


Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
www.elzab.com.pl

- ELZAB RF,RL,RW
- ELZAB RF+,RL+,RW+
- ELZAB LF,LFG,LL,LW

Uwaga - dotyczy urządzeń pracujących na porcie szeregowym RS232

Jeśli przy współpracy z urządzeniem zewnętrznych będzie wykorzystywana przejściówka USB do RS232,
to na systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 32-bit
sprawdzoną jest następujacy konfiguracja:

USB-SERIAL CH340
Driver files:
C:\Windows\system32\CH341PT.DLL
Provider: www.winchiphead.com
File version: 1.0
C:\Windows\system32\Drivers\CH341SER.SYS
Provider: www.winchiphead.com
File version: 2.30
Driver Provider: wch.cn
Driver Date : 2006-06--05
Driver Version: 2.3.2006.6

Na systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 64-bit (równiez 32-bit)
sprawdzone i zalecane jest stosowanie przejściówek USB do RS232 opartych o układ scalony firmy FTDI:

Link do strony producenta : www.ftdichip.com
Sterowniki do pobrania : www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Driver Provider: FTDI
Driver Date : 2010-03-30
Driver Version: 2.6.2.0

Podpis cyfrowy : Future Technology Devices International Ltd

WF-Mag - zalecane wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 1 GB RAM (2 GB RAM dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8),
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna SVGA,
 • Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows 8,
 • MS SQL Server 2005 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna SVGA,
 • Windows 2008 Server,
 • MS SQL Server 2005 lub nowszy.

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 512 MB RAM (1024 MB RAM dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8),
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna SVGA,
 • Windows XP SP3/Vista/Windows 7.
MAPA STRONY KiD

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności i cookies.