oprogramowanie ksiegowe :: mała księgowość :: oporgramowanie dla firm :: księga przychodów i rozchodów :: WF-KaPeR
  KiD Rzetelna Firma
WF-MAG START dla Windows
WSZYSTKIE PROGRAMY SĄ PRODUKTEM FIRMY
wfmag - oprogramowanie magazynowe :: fakturowanie
Valid XHTML 1.1
Valid XHTML 1.1
KiD UCZESTNICZY W PROGRAMIE
KiD Rzetelna Firma
7 BUSINESS SHIP CONTROL DLA WF-MAG
Plugin 7 Business Ship Control dla WF-Mag
WFMSMS - Wysyłka SMSów z WF-Maga
WFMSMS Wysyłanie SMSów z poziomu WF-Maga
Zamów WF-Mag w wersji Start dla Windows

 Aktualizuj WF-Mag w wersji Start dla Windows 

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows Server 2003/ Windows Server 2008 maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

WF-Mag dla Windows – wariant START. Charakterystyka programu

Przeznaczenie

Program WF-Mag dla Windows - wariant START przeznaczony jest dla najmniejszych firm handlowych i handlowo - usługowych. Najczęściej jego użytkownikami są firmy jednoosobowe lub małe firmy rodzinne, gdzie jest wykorzystywany, jako typowy program do fakturowania sprzedaży towarów handlowych, produktów oraz świadczonych przez firmę usług. W podłączeniu z drukarka fiskalną doskonale sprawdza się w małych punktach sprzedaży detalicznej. Poniżej przedstawiona jest ogólna charakterystyka programu WF-Mag dla Windows START. Dokładne zestawienie różnic pomiędzy wariantami programu znajduje się w zestawieniu tabelarycznym.

Zakres funkcjonalny programu WF-Mag dla Windows wariant START

Typ programu

 • Program do fakturowania sprzedaży towarów handlowych oraz usług (program do wystawiania faktur);
 • Program do zarządzania sprzedażą mikroprzedsiębiorstw;

Informacje ogólne

 • Program umożliwia pracę wyłącznie na jednym stanowisku;
 • Program przeznaczony jest dla firm prowadzących krajowy obrót towarowy (także w walutach obcych)
 • Program zaprojektowano w technologii „klient – serwer” w oparciu o SQL Serwery firmy Microsoft;

Magazyny

 • Wariant START umożliwia korzystanie tylko z jednego magazynu;
 • Rozchodowanie towarów z magazynu może odbywać zgodnie z następującymi metodami:
  1. FIFO - pierwsze weszło pierwsze wyszło;
  2. LIFO - ostatnie weszło, pierwsze wyszło;
  3. Wyboru z konkretnej dostawy;
 • Ewidencja magazynowa prowadzona jest w rzeczywistych cenach netto i brutto;

Inwentaryzacja

 • Program umożliwia utworzenie jednego Bilansu Otwarcia (w dowolnym momencie);
 • Stan magazynu, po utworzeniu Bilansu Otwarcia można korygować wykonując kolejne remanenty;

Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż

 • Program umożliwia obsługę krajowego obrotu towarowego w walucie bazowej np. w PLN oraz walutach obcych;
 • Program umożliwia szybkie wprowadzanie, modyfikację oraz usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych;
 • Domyślnie, odpowiedni dokument magazynowy powstaje automatycznie w trakcie zatwierdzenia dokumentu handlowego;
 • Do dokumentów handlowych i magazynowych można tworzyć dowolną ilość dokumentów korygujących: handlowych oraz magazynowych. Jeżeli z korygowanym dokumentem handlowym skojarzony jest odpowiedni dokument magazynowy, proces korygowania dokumentu magazynowego odbywa się automatycznie;
 • Program posiada cenniki w walucie bazowej oraz walutowe;
 • Program umożliwia automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodnie z zdefiniowanymi wcześniej warunkami;
 • Ceny sprzedaży mogą być indywidualnie naliczane dla kategorii asortymentowych, indywidualnie dla grup kontrahentów lub indywidualnie dla każdego kontrahenta. Towary mogą mieć także indywidualnie zdefiniowane stałe ceny sprzedaży;
 • Program umożliwia prowadzenie okresowych akcji promocyjnych sprzedaży wybranych towarów oraz uruchomienie programu lojalnościowego dla odbiorców, który automatycznie nalicza i rejestruje punkty zgodnie z zdefiniowanym wcześniej algorytmem w momencie wystawiania faktury lub innego dokumentu handlowego odbiorcy towaru;
 • Program wyposażony jest w system ostrzeżeń, który uruchomiony, może kontrolować i ostrzegać na przykład o próbach sprzedaży towaru w cenie sprzedaży niższej niż cena zakupu towaru, o przekroczeniu minimalnego stanu towaru w magazynie itd.;
 • Program umożliwia automatyczne wystawienie faktur na podstawie wielu wcześniej utworzonych dokumentów WZ.
 • W celu maksymalnego ułatwienia szybkiego dotarcia do poszukiwanej informacji, okna przeglądarek wszystkich kartotek programu wyposażone są różnorodne możliwości sortowania, posiadają bardzo rozbudowane możliwości filtrowania zawartości kartoteki według różnych, nawet bardzo złożonych warunków i kryteriów oraz mechanizmy wyszukiwania intuicyjnego;
 • Program współpracuje z:
  • Drukarkami fiskalnymi,
  • Czytnikami kodów kreskowych
  Pełny wykaz urządzeń współpracujących z programem.
 • Program współpracuje z programem finansowo – księgowym WF-KaPeR dla Windows (Książka Przychodów i Rozchodów);
 • Program wyposażony jest w zestaw różnorodnych wariantów wydruków dokumentów oraz zestawień;

Rozrachunki

 • Większość rozrachunków w postaci należności i zobowiązań tworzone jest automatycznie przez program podczas zatwierdzania dokumentów handlowych lub finansowych;
 • Program dopuszcza także możliwość ręcznego dodawania rozrachunków;
 • Program umożliwia rozliczanie, poprzez kasę (okno szybkiej sprzedaży), dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie bazowej np. PLN walutą lub płatnością złożoną z kilku rodzajów walut;
 • Program w pełni automatyczne rozlicza rozrachunki w momencie zatwierdzania kasowego dokumentu finansowego czy bankowego;
 • Rozrachunki można rozliczać w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowych – kompensata;
 • Rozrachunki można rozliczać w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowego i finansowego;
 • Program zezwala na swobodne kojarzenie rozrachunków, rozłączanie skojarzonych zapisów;
 • Program umożliwia na rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów
 • Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwość bezpośredniego drukowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych należności;
 • Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwość bezpośredniego wystawienia noty odsetkowej z naliczeniem odsetek za zwłokę;
 • Program w pełni obsługuje również rozrachunki walutowe

Finanse

 • Program prowadzi rejestry wyciągów bankowych oraz raportów kasowych;
 • Program umożliwia automatyczne lub ręczne wystawianie dokumentów KP i KW oraz Poleceń Przelewu;
 • Program umożliwia również rejestrowanie wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe;

Zestawienia

Program wyposażony jest w różnorodne wydruki:

 • Stanów magazynu, ofert, cenników;
 • Zestawień dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT;
 • Zestawień obrotów magazynowych;
 • Analiz zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów;
 • Analizy stanu rozrachunków;
 • Rejestry dokumentów, wykazy jak na przykład „Wykaz najlepszych odbiorców”;

Kartoteki dostępne w programie WF-Mag dla Windows wariant START

Kartoteka „Kontrahenci”

 • Przeznaczona jest do przechowywania
  1. Danych teleadresowych kontrahentów,
  2. Wykazu numerów kont bankowych kontrahenta;
  3. Indywidualnych danych handlowych danego kontrahenta jak na przykład przypisana mu rubryka cenowa, indywidualnie przypisane ceny sprzedaży wybranych asortymentów, domyślny narzut/upust, domyślny dla niego sposób zapłaty, wysokość przyznanego kredytu kupieckiego i inne;
  4. Indywidualny kod kreskowy przeznaczony do jego elektronicznej identyfikacji;
  5. Lista firm powiązanych (płatników, odbiorców);
  6. Okno formularza kontrahenta umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw) oraz przypisywanie do nich kontrahenta;
  7. Okno formularza kontrahenta umożliwia wpisanie tekstu komunikatu / przypomnienia pojawiającego się każdorazowo przy jego wyborze w dowolnym formularzu programu. Umożliwia to np. przekazywanie informacji o kontrahencie dla innych osób obsługujących program itp.;
  8. Każdy kontrahent może mieć swój własny, indywidualny cennik niezależny od przynależności do grupy kontrahentów, która ma zdefiniowane inne domyślne ceny.

Kartoteka „Artykuły i usługi”

 • Do kartoteki można wprowadzać cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
 • Asortyment można przypisywać do dowolnie definiowanych jednopoziomowych kategorii asortymentowych oraz kategorii wielopoziomowych
 • Każdy asortyment ma dwa identyfikujące go indeksy oraz kod kreskowy;
 • Asortymentom można przypisywać niezależne stawki VAT zakupu i sprzedaży;
 • Każdy asortyment może mieć różne jednostki miary zakupu, magazynowania i sprzedaży;
 • Poza domyślnymi jednostkami sprzedaży każdemu asortymentowi można przypisać dodatkowe jednostki (np. wielokrotne)
 • Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości tzw. rubryk cenowych powiązanych matematyczną zależnością z ceną zakupu towaru. W związku z tym każdy asortyment może mieć dowolną ilość cen sprzedaży (cenę detaliczną, hurtową, specjalną, specjalna2, ……). Każdą z rodzajów cen sprzedaży (rubryk cenowych) można przypisywać grupom kontrahentów lub indywidualnie każdemu odbiorcy inną;

Pozostałe kartoteki

 • Kategorie asortymentowe – program umożliwia zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy;
 • Kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania
 • Inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)

Dokumenty dostępne w programie

Magazynowe:

 • Bilans otwarcia,
 • Remanent,
 • PZ – przychód zewnętrzny,
 • WZ – wydanie zewnętrzne,
 • PZk – korekta przychodu zewnętrznego,
 • WZk – korekta wydania zewnetrznego
 • PW – przychód wewnętrzny,
 • RW – rozchód wewnętrzny,
 • ZU – zakup usług,
 • SU – sprzedaż usług,
 • Zuk – korekta zakupu usług,
 • Suk – korekta sprzedaży usług,

Handlowe:

 • Faktura VAT,
 • Faktura VAT RR
 • Walutowa faktura VAT (w obrocie krajowym)
 • Rachunek zwykły,
 • Paragon,
 • Faktura korygująca VAT,
 • Faktura korygująca VAT RR
 • Walutowa faktura korygująca VAT (w obrocie krajowym)

Rozrachunkowe:

 • KP – kasa przyjmie,
 • KW – kasa wyda,
 • Przelew własny,
 • Przelew obcy,
 • Wpłata gotówki na rachunek,
 • Wypłata gotówki z rachunku,
 • Kompensata,
 • Wezwanie do zapłaty,
 • Nota odsetkowa

Na zakończenie zapraszamy do pobrania wersji demonstracyjnej programu. Program jest tworzony na bazie ponad dziesięcioletnich doświadczeń jego wielotysięcznych rzesz użytkowników, których nie sposób wszystkich opisać i wymienić w tak krótkim opisie. Jedynie praktyczne zapoznanie się z wszystkimi funkcjami programu może dać pełny obraz jego możliwości i ergonomii.

     Drukarki fiskalne


     FARIMEX Polska Sp. z o.o.
     www.elemiskasyfiskalne.pl

     - ELEMIS GIGA


     Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
     www.elzab.com.pl

     - ELZAB FP600 (5 oraz 7 stawek VAT)
     - ELZAB OMEGA (pierwszej oraz drugiej generacji)
     - ELZAB MERA
     - ELZAB MERA E
     - ELZAB MERA EFV


     EMAR - Samoraj i spółka - Sp. J
     www.emar.pl

     - EMAR Duo
     - EMAR Duo Pro
     - EMAR PRINTO 57T


     FASY POLSKA Sp. z o.o.
     www.fasy.pl

     - FASY SHAMAL


     INNOVA S.A.
     www.innova-sa.pl

     - INNOVA PROFIT
     - INNOVA Market


     NOVITUS S.A.
     www.novitus.pl

     - NOVITUS DELIO
     - NOVITUS DELIO PRIME
     - NOVITUS QUARTO
     - NOVITUS VENTO
     - NOVITUS VENTO LED
     - NOVITUS VEGA MOBIL
     - NOVITUS VIVO

     - OPTIMUS-iC Wiking
     - OPTIMUS-iC Wiking Termik
     - OPTIMUS-iC SPARK 482G
     - OPTIMUS-iC Vivo (drugiej generacji)


     Posnet Polska S.A.
     www.posnet.com.pl

     - POSNET DF-300
     - POSNET DF-301
     - POSNET DF-302
     - POSNET DF-3001 (do wersji 39.2)
     - POSNET DF-3001 (od wersji 39.3)
     - POSNET THERMAL (do wersji 39.0)
     - POSNET THERMAL (od wersji 39.1)
     - POSNET THERMAL (drugiej generacji od wersji 1.02)
     - POSNET THERMAL 5V
     - POSNET TEMO

     - POSNET COMBO DF
     - POSNET THERMAL HS
     - POSNET THERMAL HS EJ
     - POSNET THERMAL FV LED
     - POSNET THERMAL FV LCD
     - POSNET THERMAL FV VFD
     - POSNET THERMAL FV EJ LED
     - POSNET THERMAL FV EJ LCD
     - POSNET Temo HS FV EJ


     TORELL-Danuta Wingert, Stanisław Fiedur-Sp. J.
     www.torell.pl

     - TORELL Duo Plus
     - TORELL Duo Pro
     - TORELL ANDROS


     UPOS System Sp. z o.o.
     www.upos.com.pl

     - UPOS FP-T2001FV
     - UPOS FP-T260FVA


     - CompArt TP-LINE
     - CompArt TP-MINI


     - ORHMET DF-1
     - ORHMET DF-2
     - ORHMET DF-3D 

     Czytniki kodów kreskowych

     Wszystkie obecnie produkowane czytniki kodów kreskowych posiadające interfejs typu - emulacja klawiatury, RS-232, USB

     Uwaga - dotyczy urządzeń pracujących na porcie szeregowym RS232

     Jeśli przy współpracy z urządzeniem zewnętrznych będzie wykorzystywana przejściówka USB do RS232,
     to na systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 32-bit
     sprawdzoną jest następujacy konfiguracja:

     USB-SERIAL CH340
     Driver files:
     C:\Windows\system32\CH341PT.DLL
     Provider: www.winchiphead.com
     File version: 1.0
     C:\Windows\system32\Drivers\CH341SER.SYS
     Provider: www.winchiphead.com
     File version: 2.30
     Driver Provider: wch.cn
     Driver Date : 2006-06--05
     Driver Version: 2.3.2006.6

     Na systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 64-bit (równiez 32-bit)
     sprawdzone i zalecane jest stosowanie przejściówek USB do RS232 opartych o układ scalony firmy FTDI:

     Link do strony producenta : www.ftdichip.com
     Sterowniki do pobrania : www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
     Driver Provider: FTDI
     Driver Date : 2010-03-30
     Driver Version: 2.6.2.0

     Podpis cyfrowy : Future Technology Devices International Ltd

     WF-Mag - zalecane wymagania sprzętowe

     Instalacja jednostanowiskowa

     Stanowisko:

     • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
     • 1 GB RAM (2 GB RAM dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8),
     • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
     • napęd DVD,
     • karta graficzna SVGA,
     • Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows 8,
     • MS SQL Server 2005 lub nowszy w wariancie Express Edition.

     Instalacja wielostanowiskowa

     Serwer:

     • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
     • 4 GB RAM,
     • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
     • napęd DVD,
     • karta graficzna SVGA,
     • Windows 2008 Server,
     • MS SQL Server 2005 lub nowszy.

     Stanowisko:

     • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
     • 512 MB RAM (1024 MB RAM dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8),
     • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
     • karta graficzna SVGA,
     • Windows XP SP3/Vista/Windows 7.
     MAPA STRONY KiD

     Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności i cookies.